Cosultations

Each day during our visits we see some challenges that face people in need. They are both legal or psychological. Being the most vulnerable, those challenges are twice inaccessible for disable people and families with low income.

Our staff will assist in difficult cases related to legal and psychophysical issues by organizing private visits, consultation for finding solutions from those challenges.

_________________________________________________________________________________________

Ամեն օր մեր այցերի ընթացքում մենք ականատես ենք լինում մարտահրավերների, որոնք ստիպված են երեսել կարիքավոր անձինք: Դրանք և’ իրավական են, և’ հոգեբանական: Լինելով ամենախոցելի խավը, վերոնշյալ մարտահրավերները կրկնակի անհասանլի են հաշմանդամ անձանց և անապահով ընտանիքների համար:

Մեր աշխատակազմը կաջակցի իրավական և հոգեբանական խնդիրների լուծման հարցում` կազմակերպոլով մասնավոր աայցեր, խորհրդատվություն` մարտահրավերներից դուրս գալու ճանապարհ գտնելու նպատակով:

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s