Get Involved!

We need Your help either as a volunteer or sponsor to make the world better for those who need our help. We can do it only coming together and having even a little contribution both as a willingness to participate in our visits as having financial assistance to families in need.

___________________________________________________________________________________________

Մենք ունենք Ձեր օգնության կարիքը և’ որպես կամավոր, և’ որպես հովանավոր` մեր օնգության կարիքն ունեցող անձանց համար աշխարհն ավելի լավը դարձնելու հարցում: Մենք կարող են դա անել միայն միավորվելու և անգամ աննշան մասնակցության դեպքում` ինչպես Ձեր ցանկությամբ մասնակցելու մեր այցերին, այնպես էլ անապահով ընտանիքներին ֆինանսական օգնություն տրամադրելով:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s