We in Artsakh

We’ve started to work in Artsakh since December 2013 by organizing New Year Eve visit to orphanage by youth from Artsakh.

We plan to have youth exchange programs during the summer. Youth from Armenia will visit Artsakh and take part in social life by visiting orphanage, old people’s house and having trainings and discussions related challenges that face youth from Armenia and youth from Artsakh.

You can see photos from our visits here.

_________________________________________________________________________________________

Մենք սկսեցինք աշխատել Արցախում 2013թ. Դեկտեմբերից` կազմակերպելով Ամանորյա այց մանկատուն Արցախի երիտասարդների կողմից: Մենք նախապատրաստում ենք երիտասարդների փոխանակման ծրագրեր ամառվա ընթացքում: ՀՀ-ի երիտասարդները կայցելեն Արցախ և մասնակցություն կունենան սոցիալական կյանքին` այցելելով մանկատուն. ծերանոց և կունենան թրեյնինգներ և քննարկումներ կապված ՀՀ-ում և Արցախում երիտասարդների կողմից երեսվող մարտահրավերների հետ:

Դուք կարող եք տեսնել մեր այցերի նկարներն այստեղ:

1557531_603243573080999_643230686_n1533965_603246309747392_611932435_n1017534_603248226413867_771592696_n 1506984_603243716414318_1117224636_n1530508_603249556413734_433930546_n 1560751_603250566413633_313101964_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s